Datorinstallation

Datorskåp och Big Dutchmanstyrskåp. Det vita skåpet (och blåa) är för att styra foderanläggning till grisanläggningen. I det svarta dataskåpet är datoranläggningen installerat. Det är för att kunna styra foderanläggningen och se så allt funkar som det ska.